طراحی اپلیکیشن با متریال دیزاین

طراحی اپلیکیشن با متریال دیزاین Material design گوگل

یکی از مطرح ترین شبکه ها اجتماعی موبایل که با سبک متریال دیزاین طراحی شد است تلگرام نام دارد این نوع اپلیکیشن ها رابط گرافیکی بسیار ساده و کارآمدی دارند و کاربر ارتباط بسیار سریعی با theme برقرار می کند. گروه وبینه طراحی وب سایت و اپلیکیشن موبایل را با سبک متریال دیزان طراحی می کند.