طراحی سایت ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتی را همه می شناسند و کاربرد بسیار مهمی هم دارد . اگر میخواهید اطلاعاتی از کاربران را جمع اوری کنید یکی از ابزارهای ساده و رایگان Google Form است که به شما کمک میکند اطلاعاتی را از کاربران خود دریافت کنید . این ابزار برای یک مورد خاص است و خیلی هم محدود . 
سایتی که بخشی به عنوان ثبت نام یا Register  داشته باشد که کاربران از بعد اطلاعات آنها را در پنل مدیریتی مدیریت کنید و سرویس های مختلفی را به آنها بدهید باید طراحی سایت ثبت نام اینترنتی را در دستور کار قرار دهید.
    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود
    عضویت در خبرنامه
    صرفا جهت اطلاع رسانی و مقالات جدید