طراحی سایت ثبت نام اینترنتی

اگر شما نیاز به داشتن یک سایت برای ثبت نام مشریان یا گروه های مختلف برای شرکت در یک مسابقه یا برای پیش ثبت نام دانش آموزان یا برای برگزاری مسابقه نیاز به ثبت نام دارید ما تونایی طراحی انواع سایت های ثبت نام آنلاین را داریم و اطلاعات ثبت شده در قالب فایل Execl یا PDF قابل دسترس برای مدیر سایت می باشد.

 
 شما با استفاده از این روش می توانید به راحتی کسانی را که مایل به ثبت مشخصات خود به منظور دریافت خدمات از شما هستند را با روش ثبت نام اینترنتی در یک پایگاه داده مدیریت شده جمع آوری کنید.