طراحی سایت صندوق قرض الحسنه صدر

طراحی سایت صندوق قرض الحسنه صدر به همراه استفاده از نرم افزار تحت وب صندوق 

این سایت از دو بخش پرتال کاربری و معرفی خدمات تشکیل شده است در بخش خدمات یا سایت اول آخرین اخبار و خدمات مربوطه را معرفی می کنند و در بخش پرتال صندوق قرض الحسنه مشتری ها به امورات مالی و پولی می پردازند.
  
 طراحی سایت صندوق قرض الحسنه

http://sandoghesadr.com

 

نرم افزاری صندوق قرض الحسنه گندم 
طراحی سایت صندوق
هاستینگ و پشتیبانی