فروش موفق از نکات کلیدی در هر کسب و کار

برای همه فروشندگان این تجربه شاید حداقل یک بار اتفاق افتاده باشد که مشتری را به دلیل اینکه نتوانسته اید توجیه کنید از دست داده اید ، چند اشتباه ساده میتواند کسب و کار و درامد شما را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کند.

اول ساده و قابل درک موضوع را مطرح کنید:

اگر خیلی تلاش کنید که فنی هستید و یا جزئیات زیادی در مورد محصول به مشتری عرضه کنید ، قطعا دچار سردرگمی و تردید میشود . پس خیلی ساده سخت ترین مسائل را باید بتوان مطرح کرد.

به همه خواسته ها بله نگوید.

بله گفتن موجب اطمینان دادن به مشتری در مورد خرید است اما در حوزه کاری ما که طراحی وب سایت یا طراحی نرم افزار است این نکته بسیار باید با دقت و حساسیت انجام شود . حتی ممکن است که offer  هایی به مشتری بدهید که برای شما موجب ضرر و زیان سنگینی شود.

صبحت کردن به از پایان گفتگو

مشتری نیاز دارد که روی اطلاعات جدیدی که دریافت کرده است دقت و بررسی داشته باشد ، و بعد از پایان فروش از گفتن موارد غیر مرتبط یا حتی مرتبط خوداری کنید ، شما باید همه گفتنی ها را به جا و به موقع گفته باشید و دیگر نیازی به برگشت به عقب نباشد.

محصول را به صورت بصری و قابل درک به مشتری نشان دهید.

صحبت کردن به تنهایی خیلی کارساز نیست ، تکنیک نشان دادن محصول از قبل ساخته شده حس بسیار خوبی را منتقل میکند و خیلی سریع تر حرف های شما را قبول خواهد کرد.

 

حرف آخر ، از تجربه ها و شکست ها درس گرفتن و تکرار نکردن آنها آینده را بهتر خواهد کرد