نرم افزار تیکتینگ تحت وب

سیستم تیکتینگ ، نرم افزاری بسیار کاربردی به منظور ارتباط ساده بین کاربران یا مشتریان یا همکاران یک سازمان یا شرکت است . این سیستم از مجموعه نرم افزار های شرکت سپهرگستر می باشد که به منظور سهولت در مدیریت ارتباط با مشتری و گزارش گیری طراحی و تولید شده است که در ساخت آن از فریم ورک های مدرن استفاده شده است .  سیستم تیکتنیگ میتواند مورد استفاده انواع سازمان ها وشرکت هایی قرار بگیرند که به منظور افزایش تعامل و طبقه بندی مکاتبات مورد استفاده قرار میگیرد به رغم وجود انواع نرم افزارهای خارجی و ایرانی این محصول کاملا متفاوت و با ایده هایی نو مدیر را جه