share کردن mysql در شبکه lan ویندوز

ای مطلب بایگانی شده است نسخه جدید تر در این مقاله

جهت استفاده اشتراکی از mysql در شبکه lan ویندوز روی سرور(کامپیوتر اصلی که database) باید مراحل زیر را انجام دهید.

1- در فایل تنظیمات mysql به نام my.ini مقدار bind-address را به زیر تغییر دهید

bind-address="0.0.0.0"

2-در فایل httpd-xampp.conf عبارت phpmyadmin را جستجو کرده و مقدار require local را به  Require all granted تغییر داده شود

3- در فایل httpd.conf مقدار localhost:80 را به 192.168.1.10:80 تغییر دهید این کار باعث میشود که دسترسی از طریق سایر سیستم ها به phpmyadmin سرور فراهم شود . به جای 192.168.1.10 باید ip سرور خود را قراردهید

3- ایجاد دستور ساخت کاربر با دسترسی کامل برای اتصال به دیتابیس دستورات زیر را به صورت سطر به سطر در محیط دستوری mysql وارد کنید . همچنین میتوانید در phpmyadmin هم در قسمت sql که امکان اجرای دستورات را میدهد هم به صورت سطر به سطر وارد کنید.

CREATE USER 'dev'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dev'@'localhost' WITH GRANT OPTION;CREATE USER 'dev'@'%' IDENTIFIED BY '123';GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dev'@'%' WITH GRANT OPTION;

4- ایجاد دسترسی باز برای پورت های 80 و 443 در firewall و یا غیرفعال کردن firewall سرور

5 - جهت اتصال به سرور ابتدا باید یک ip برای سرور مشخص شود و سپس با وارد کردن ip به عنوان host در سایر سیستم ها و نام کاربری dev  و رمز عبور 123 و نام دیتابیس به mysql اشتراکی متصل شوید.
    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود
    عضویت در خبرنامه
    صرفا جهت اطلاع رسانی و مقالات جدید