آموزش نصب gulp

gulp یک ابزار بسیار مفید برای برنامه نویسی های سمت کاربر یا Frontend است . جهت نصب این نرم افزار ابتدا وارد سایت nodejs.org شوید و نسخه مربوط به سیستم عامل خود را دانلود و نصب نمایید. بعد از نصب جهت اطمینان از صحت نصب در cmd وارد شوید و دستور node -v را وارد کنید اگر نسخه را نمایش داد یعنی به خوبی نصب شده است . حالا باید Gulp را نصب کنید ، این نرم افزار به دو حالت سراسری و محلی نصب میشود پیشنهاد میکنیم هر 2 نسخه را نصب نمایید.

 
دستور نصب Global  یا سراسر
npm install --save gulp-install
دستور نصب محلی یا local
npm install --save-dev gulp-install
بعد از پایان نصب با وارد کردن دستور gulp -v نسخه نصب شده را نمایش میدهد و این یعنی پایان کار نصب gulp
 

    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود