آموزش کاهش حجم vendor در PHP Composer

remove test composer

یکی از موارد دست و پا گیر در کار کردن با Package  های مختلف بخش حجم بالای vendor ها است مثلا کل پروژه میشود 5 مگابایت اما پوشه vendor میشود 45 مگابایت ! و برای زمانی که تصمیم داریم . این راه حل در همه پروژه های مبتنی بر composer است مانند laravel - symfony - zend , ...

برای این راه حل میتوانید از این پکیج استفاده کنید.

https://github.com/dg/composer-cleaner

و یا با وارد کردن 

composer require dg/composer-cleaner

به صورت خودکار همه فایل های مربوط به Test و git و غیر استفاده را حذف میکند . البته امکان محدود سازی و صرف نظر کردن از package خاص را هم دارد .

با این روش شما میتوانید حجم پروژه طراحی سایت با فریم ورک لاراول را تا 3 برابر کاهش دهید و خیلی سریع تر پروژه را روی هاست آپلود کنید.

اگر تصمیم دارید این کار را در laravel انجام دهید باید در بخش extra در فایل composer موارد زیر را در نظر بگیرد

 "extra": { "laravel": { "dont-discover": [ ] },"cleaner-ignore": {"laravel/tinker": true,"fideloper/proxy": true} },

لازم به ذکر است سایر پکیچ ها که در کنار پوشه src پوشه های دیگری مثل config دارند را باید در قسمت ignore مانند زیر استفاده کرد

 "extra": { "laravel": { "dont-discover": [ ] },"cleaner-ignore": {"barryvdh/laravel-elfinder": true,"studio-42/elfinder": true,"spatie/laravel-permission": true,"shirazsoft/gateway": true,"laravel/tinker": true,"fideloper/proxy": true} },

در مثال فوق پکیج هایی barryvdh/laravel-elfinder  و studio-42/elfinder صرف نظر میشود


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود