افزایش حجم import در phpmyadmin

phpmyadmin یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت دیتابیس mysql است ممکن است محدودیت آپلود برای شما دردسر ساز شده باشد با این ترفند این محدودیت را حذف کنید. این نرم افزار در بسته های نرم افزاری مانند Xampp یا Wamp نیز قرار دارد.

به طور کلی تنظیمات پیش فرض apache مثلا روی 2mb محدود است ، و ممکن است بخواهید یک فایل sql با حجم 12mb را import کنید . برای رفع محدودیت های import در phpmyadmin باید در php.ini مقدار زیر را جستجو کنید و افزایش دهید و بعد از این کار apache را ریست کنید.

همچنین ممکن است با خطای های مختلفی مانند Error Incorrect format parameter  یا max input size مواجه شوید

max_execution_time = 5000max_input_time = 5000memory_limit = 1000Mpost_max_size = 750Mupload_max_filesize = 750M

اگر با خطای زیر روبرو شدید مراحل زیر را طی کنید

Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded 

در میسری که phpmyadmin نصب شده است وارد library شوید و فایل config.default.php را جستجو کنید سپس مقدار را جستجو کنید با قرار دادن 0 به جای 300 زمان را نامحدود کنید.

$cfg['ExecTimeLimit'] = 0;

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود