حذف page rank در تولبار گوگل

امروز گوگل ابزار page rank را حذف کرد . دلیل اصلی آن سوء استفاده از این معیار بود . البته گوگل هنوز از اطلاعات page رنک به همراه الگوریتم های خود استفاده می کند اما فقط ابزار نمایش page rank توسط سایت ها و ابزارهای مرورگر حذف شد.

گوگل قبلا این ابزار را در web master tools  نیز حذف کرده بود و این بار برای همیشه دسترسی کاربران به page رنک سایت خود را نمی بینند.

قطعا این کار موجب بالاتر تلاش بر روی سایر روش ها میشود ، هنگامی که با لینک سازی میتوان این مقیاس را افزایش داد و حاصل آن را دید از نظر گوگل عدالت در نتایج جستجو حاکم نمی شود.

امیدوارم روزی گوگل بتواند بهترین نتیجه را برای همه وب سایت ها بدون مسائلی از قبیل لینک سازی و back link به طور کلی حذف کند.


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود