خطا در هنگام نصب symfony با composer

اولین قدم برای نصب symfony با استفاده از composer استفاده از دستوری است که در سایت مرجع درج شده است

c:\> php -r "readfile('https://symfony.com/installer');" > symfony

دستور فوق با استفاده از cmd ویندوز اجرا باید شود . اما ممکن است با خطای زیر مواجه شوید


PHP Warning: readfile(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: This is usually a temporary error during hostname resolution and means that the local server did not receive a response from an authoritative server. in Command line code on line 1

 

دلیل اصلی این خطا در این است که نمیتواند به سرور متصل شود برای حل آن فقط کافی است عبارت https را به https تغییر دهید.


 php -r "readfile('https://symfony.com/installer');" > symfony

 

خطای دیگری که معمولا در هنگام نصب به روش installer زخ میدهد پیام زیر است

 

cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate [GuzzleHttp\Ring\Exception\RingException] cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate new [ ] PHP Warning: Module 'openssl' already loaded in Unknown on line 0 

این خطا در هنگامی که مجوز یا گواهینامه مورد نظر در سیستم شما موجود نیست ! برای حل این مشکل ابتدا فایل زیر را از مسیر زیر دانلود کنید 

https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem

و در یک مسیر مشخص آن را کپی کنید مثلا  D:\xampp\apache  سپس با کلیک روی تنظیمات Xampp یا  Wamp فایل php.ini را با notpad باز کنید و عبارت curl.cainfo را جستجو کنید علامت ; را از جلو آن حذف کنید و آن را معادل مقدار زیر قرار دهید

curl.cainfo ="D:\xampp\apache\cacert.pem"

 

 

    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود