رفع تحریم های گوگل

خوشبختانه با رفع تحریم های ظالمانه از طرف گوگل خیلی خوشحالیم که ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.

رفع تحریم هایی که برنامه نویسان و توسعه دهنگان را بسیار محدود کرده بود 


developer.android.com
developer.google.com
console.developers.google.com
code.google.com
analytics.google.com

همچنین برخی از بخش های Web master tools مانند  International Targeting و Mobile Usability 

البته همه سرویس های این شرکت رفع تحریم نشده است سرویس هایی مانندgoogle wallet و google business هنوز در حالت تحریم قرار دارند.

چندی پیش هم اجازه آپدیت به دستگاه ها و نرم افزارهای توسعه دهنده برای کاربران ایرانی نیز رفع تحریم شده بودند/

قطعا فرصت ها و عمکلرد برنامه نویسان ایرانی در این حوزه را افزایش خواهد داد ؛ هنگامی که پشتیبانی این خدمات برای کاربران ایرانی فراهم شود و هنگامی که شرکت های ایرانی با کمک غول های تکنولوژی حمایت شوند ، قطعا در رونق بازار کسب و کار و برنامه نویسی کمک زیادی خواهد کرد.

قبلا برای استفاده از این سرویس ها نیاز به فیلتر شکن بود و در صورت شناسایی IP ایران هیچ دسترسی به سرویس های سطح بالای گوگل داده نمی شد.

متاسفانه این موضوع برای 2 روز بیشتر پایدار نبود و مجدد به حالت تحریم برگشت


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود