رکود اقتصادی در شرکت های نرم افزاری

تولید نرم افزار صنعت بزرگی است که در دنیا هر روز در حال رقابت است اما از ابتدای شروع این صنعت در ایران حرف صادرات برای آن مطرح نبود و بیشتر به رفع نیازهای داخلی پرداخته شده است . متاسفانه هنگامی که رکود اقتصادی بر کشور سایه می اندازد . شرکت های نرم افزاری میتوانند با وجود فرصت های زیادی که در بخش ارز های دیجیتال وجود دارد فعالیت خود را ادامه دهند . 

من در این موضوع میخواهم روش هایی را برای کسب درآمد از طریق خارج از کشور را معرفی کنم . البته پیشنهادهای من کامل نیست و جا دارد که دیگر دوستان در صورت داشتن نظر کارامد معرفی کنند تا دیگر افراد هم بتوانند استفاده کنند.

  • دور زدن تحریم های پولی و بانکی با استفاده از ارز های دیجیتال مانند بیت کوین
  • فعالیت در تیم های فری لنسری مانند سایت www.freelancer.com و معرفی خود به عنوان یک غیرایرانی و تغیر ip
  • ارتباط با دوستان و همکارانی که در خارج از کشور حضور دارند و دریافت پروژه ها از طریق آنها با نرخ مناسب ، متاسفانه در ایران دست مزد مهندسین نرم افزار پایین است  و نمی توان خود را در با مهندسین اروپایی و امریکایی مقایسه کرد دلایل مختلفی در این زمینه تاثیر گذار است و از مهم ترین آنها نداشتن ارتباط گسترده با دنیا در ایران است . اما با داشتن روابطی می توان از خارج از کشور پروژه هایی را گرفت و در ایران با قیمت مناسب انجام داد و نقشی در کارآفرینی و ارز آوری ملی داشته باشیم.

    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود