قوانین وزارت صنعت در بازاریابی شبکه ای

وزارت صنعت به منظور ایجاد محیطی سالم در فضای بازاریابی شبکه ای الزاماتی را در نظر گرفته است که شرکت های دارای مجوز فعالیت ملزم به رعایت آنها هستند


1-    عضویت در سیستم Unicode  و دریافت کد بازاریابی هر شخص
2-    درج لوگو ها و نماد های اعتماد در وب سایت
3-    قسمت ثبت نارضایتی بازاریاب
4-    استرداد و بازخرید کالا
5-    قوانین مرتبط با پلن درآمدزایی که قبل از دادن مجوز برای پلن مورد نیاز است 
6-    بخش کمپرس یا Rollup که در مرحله پرداخت پورسانت باید اجرا شود و افرادی که خرید آنها زیر100 هزارتومان است را برای دریافت پورسانت حذف کند
7-    دادن دسترسی دیتابیس به واحد بازرسی جهت دریافت گزارشات مرتبط با پورسانت و خرید کالاها
8-    استفاده از درگاه مستقیم از بانک ها نه درگاه واسط
9-    اجرا شدن سایت روی دامنه ای که دارای مجوز فعالیت است 
10-    داشتن ایمیل info جهت مکاتبات
 
    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود
    عضویت در خبرنامه
    صرفا جهت اطلاع رسانی و مقالات جدید