نرم افزار حسابداری متصل به فروشگاه اینترنتی

 

 

حسابداری متصل به فروشگاه

هنگامی که تصمیم دارید نرم افزار حسابداری را به فروشگاه اینترنتی متصل کنید انجام این کار برای استفاده از نرم افزارهای ویندوزی معروف  که در بازار وجود دارد امکان پذیر نیست . روش های استفاده از خروجی اکسل یا وب سرویس از روش های قدیمی است اما جدید ترین روش اتصال حسابداری به فروشگاه اینترنتی ، استفاده از سیستم فروشگاهی است که درون خود سازوکار حسابداری را داشته باشد یعنی ساختاری سرفصل ها حسابداری و مدیریت طرف حساب ها را به صورتی مدیریت کند که انگار نرم افزار حسابداری در کنار فروشگاه شما نصب شده است . این روش یعنی یکپارچگه سازی و خوداری از روش جزیره ای ، در این روش موجود کالا های شما بین کل سیستم یکسان است و شما فقط در یک نقطه موجودی کالا را وارد میکنید و همزمان با خرید از فروشگاه موجود کالا هم کسر خواهد شد.  این روش در کنار یک فروشگاه اینترنتی اختصاصی پیاده سازی میشود و شما در هر زمان و مکان به سیستم حسابداری و فروشگاهی خود دسترسی دارید.

 

با حسابداری فروشگاه اینترنتی بیشتر آشنا شوید


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود