Mariadb و موتورهای ذخیره سازی

Mariadb همان mysql سابق است در حالی که بعد از خرید mysql توسط oracel بنیان گذار mysql آقای آلان لارسون تصمیم گرفت که هویت Open Source بودن این نرم افزار را حفظ کند از این جهت نام جدید Mariadb را جایگزین Mysql سابق کرد.

در Mariadb تغییراتی در هسته آن ایجاد شده است خصوصا در سرعت آن ایجاد شد . یکی از قابلیت های ویژه mysql سابق یا همان Mariadb پشتیبانی از چندین Storage Engine میباشد که در Mariadb در عنوان هایی آنها تغییرات ایجاد شده است به طور مثال موتور ذخیره سازی Archive به صورت پیش فرض در Mariadb فعال نیست و باید نصب شود .برای نصب این Plugin باید وارد Shell این نرم افزار شد در محیط ویندوز همان CMD میباشد و درستورات زیر را اجرا کرد.

MariaDB> INSTALL PLUGIN archive SONAME 'ha_archive.so';

MariaDB> show engines \G

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود