آموزش کار کردن با دستورات git

یکی از پرکاربرد ترین دستورات git clone است حال فرض کنید پروژه ای دارید که تصمیم دارید آن را روی یک repository خالی آپلود کنید . برای این کار دستورات زیر را در root پروژه خود اجرا کنید

git initgit remote add origin git@github.com:vahidalvandi/roxana.gitgit add .git commit -m "Initial commit"git push -u origin master

دستور فوق فایل های پروژه شما را روی مخزن مورد نظر منتقل میکند.

یکی دیگر از ستورات پر کاربرد tag می باشد که برای نسخه بندی نرم افزار شما بسیار مهم است

git tag v1.0.0git push origin v1.0.0

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود