آموزش nodejs

تصویر فوق ساختار و معماری nodejs را نمایش میدهد بعد از نصب nodejs که جهت دریافت آن کافی است به سایت رسمی nodejs وارد شوید و آخرین نسخه مرتبط با سیستم عامل را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب با وارد شدن در cmd ویندوز با تایپ دستور 

node --version

در صورت نمایش نسخه عملیات نصب با موفقیت انجام شده است.

حالا اولین برنامه را در nodejs را تست می کنیم برنامه زیر را در یک فایل با نام main.js قرار دهید

var https =require("https");https.createServer(function(request, response){// Send the HTTP header // HTTP Status: 200 : OK// Content Type: text/plain response.writeHead(200,{'Content-Type':'text/plain'});// Send the response body as "Hello World" response.end('Hello World\n');}).listen(8081);

برنامه فوق را باید اجرا کنید در cms با تغییر مسیر به دایرکتوری مورد نظری که فایل main.js قرار دارد بروید و دستور زیر را در cmd وارد کنید در صورت اجرای صحیح
با وارد شدن در آدرس https://127.0.0.1:8081 عبارت Hello World نمایش داده میشود

    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود
    عضویت در خبرنامه
    صرفا جهت اطلاع رسانی و مقالات جدید