روش صحیح استفاده از تگ tag در وردپرس

بسیاری از کاربران وردپرس جهت افزایش سئو سایت خود رو به سوی کلیدواژه و استفاده از تگ ها می آورند و شیوه اصولی استفاده از تگ در وردپرس را نمیدانند.

تگ

متاسفانه معنی واقعی تگ وردپرس را با کلیدواژه اشتباه گرفته میشود و تلاش می کنند با تولید tag های بیشتر محتوای خود را قوی تر کنند ، اما به طور کلی بخش tag به نوعی یک دسته بندی برای مطالب مرتبط موجود در سایت است ، اگر شما قصد دارید تگ سازی را به درستی انجام دهید بهتر است تعداد محدودی تگ مرتبط با محتوای سایت خود داشته باشید و از این رو مطالب مختلف را با تگ های مرتبط با سایر نوشته ها اضافه  مدیریت کنید.

گاهی وقت ها سایت هایی دیده میشود که صدها تگ را تعریف کرده اند که با استفاده از افزونه های کاهش دهنده نمایش تگ ها مجبور به نمایش آنها در سایت میشوند .در صورتی که حدودا نسبت به نوع محتوا یک سایت نهایتا باید 20 تگ داشته باشد . طبق مقاله ای که با موضوع مدیریت دایره محتوای سایت که در وبینهمنتشر شده است باید تگ ها را جدا از دسته بندی به شیوه ای اعمال کنید که شابهت و ضریب احتمال مرتبط بودن را افزایش دهد.

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود