پیاده سازی بهینه پلن های mlm

در مهندسی نرم افزار در بخش طراحی الگوریتم به این موضوع خیلی پی برده میشود که چرا باید یک الگوریتم بهینه باشد ؟ اگر نرم افزار بازاریابی شبکه ای را در نظر داشته باشیم با الگوریتم های میتوان سرعت و بهینه بودن آن را تضمین کرد ، بسیاری از نرم افزارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند داری یکسری محدودیتهایی هستند که این محدودیت ها در بخش هایی از سیستم به شدت تاثیر گذار است

بهترین روشی که در نرم افزار بازاریابی شبکه میتوان به کار برد روشی است که در هنگام افزودن یک شخص به شبکه عملیات محسباتی صورت پذیرد که مسیر را برای ادامه فعالیت ها از جمله محاسبات پیچیده هموار کند ، چرا که کمترین نرخ در این سیستم برای ورود به سیستم است اما بیشترین تاثیر در عملکرد نامطلوب نرم افزار هنگام محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات رخ میدهد.

محصولی که شرکت وبینه تولید کرده است قابلیتی دارد که در سطح کلان با سرعت و دقت بالایی محاسبات و پایش شبکه یا درخت را انجام میدهد. به طوری که میتوان گزارش های آماری در خصوص کسب  در آمد یا پورسانت را به صورت لحظه ای بدست آورد. چراکه در اکثر نرم افزارها این گزارش ها بعد از یک بازه زمانی طولانی انجام میشود و شبکه اطلاعات شفافی را به بازاریاب نمیتواند ارئه دهد.

 

اولین دیدگاه را شما ثبت کنید