تحقیق و توسعه

اصلی ترین دلیل رقابت کیفی و کمی یک محصول نرم افزاری توانایی تحقیق و پژوهش بر روی مسائل و یا بهبود راه حل ها و ساده کردن فراینده های کاربر با سیستم است ، اعضای گروه وبینه یک بخش کوچک از خانواده میلیونی متن باز جهان است ، و برای توسعه فعالیت تخصصی خود بهترین ابزارها و تکنولوژی ها را انتخاب کرده است.

ما روی تعدادی فریم ورک کار می کنیم ، و خود را جزو توسعه دهندگان آن می دانیم.

تولید نرم افزار تحت وب مالی در حوزه های قرض الحسنه و حسابداری 2 طرفه 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود