تکنولوژی های مورد استفاده

تکنولوژی های مدرن در توسعه نرم افزارهای تحت وب بسیار گسترده است تنوع در فریم ورک ها و زبان های برنامه نویسی یکی از چالش بر انگیزترین هر پروژه به حساب می آید اما به طور کلی تکنولوژی های اصلی مورد استفاده شامل زیر است لذا استفاده از زیرساخت های مدرن نقش بسیار مهمی در موفقیت یک پروژه نرم افزاری دارد علی الخصوص پروژه های تحت وب و آنلاین که طی سالیان اخیر رشد بسیار زیادی داشته اند و مباحث محاسبه ابری

 • PHP
 • Laravel
 • Vue.js
 • Bootsrap
 • Webpack
 • Redis 
 • Oracle Mysql
 • Elastic Search 
 • mongodb
 • git , vertion control
 • Linux

 

 

laravel

vue.js

bootstrap

mysql

 

webpack

php