طراحی پرتال آموزش الکترونیکی LMS

آموزش از راه دور LMS

آموزش از راه دور یکی دیگر از خدماتی است که با گسترش اینترنت برای کاربران قایل استفاده و در دسترس می باشد . با استفاده از این روش میتوانید هزینه های دوره را دریافت کنید و سپس رمز ورود به کلاس را برای دانشجو یا دانش آموزش ارسال کنید .

در طی مراحل یادگیری دانشجو میتواند به صورت غیر حضوری با استاد ارتباط داشته باشد.آموزش میتواند به شیوه های متنی یا چند رسانه ای ارائه شود مانند (پاورپوینت ، ویدئو ، صدا،تصویر) در هر یک از روش های آموزشی روش استفاده و صحیح آموزش الکترونیکی یا از راه دور با استفاده از محیطی ساده و کارآمد پیاده سازی میشود.نسبت به نوع سفارش پروژه طراحی اختصاصی صورت می گیرد.
 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود