مراحل اجرای پروژه طراحی وب سایت

1- کلیه نیازها و درخواست های مشتری به صورت مکتوب روی کاغذ اورده میشود

2- تجزیه و تحلیل پروژه و اعلام آمادگی و عقد قرارداد

3- طراحی طرح کلی و رنگ بندی و تایید از مشتری

4- اجرای برنامه نویسی و توسعه 

5- تست و آزمایش بعد از پایان کار

6- ارائه به مشتری و خدمات پشتیبانی

توضیحات مراحل 6 گانه طراحی سایت


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود