google analytic بدون تحریم

سرویس google analytic مانند سایر سیستم های گوگل برای برخی کشور ها از جمله ایرات تحریم شده و متاسفانه دسترسی به این سرویس مقدور نمی باشد . یکی از بهترین کارها برای دور زدن تحریم در سرویس های نرم افزاری استفاده از سرویس شرکت دانش بنیان شکن است که خوراک شرکت های نرم افزاری است . سرویس شکن در سایر خدمات تحریم شده از جمله gitlab , java , android نیز قابل استفاده است . 

روش دوم استقاده از ...شکن ها می باشد اما استفاده از فیلتر شکن نیز مشکلاتی را برای توسعه دهنده ها به وجود می آورد . 

با توجه به امکانات موجود بهترین گزینه برای دسترسی بدون تحریم به google analytic استفاده از راهکار سایت shecan.ir است 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود