sitemap استاندارد

sitemap  یا نقشه سایت به گوگل نقشه وب سایت شما را نشان میدهد و با ایجاد تغییرات زیاد در محتوای و حذف لینک ها به صورت غیراصولی آسیب جدی به رتبه وب سایت شما وارد میشود  .
استاندارد sitemap  را پروتکل sitemaps.org تعیین میکند این استاندارد بر پایه XML است 

https://www.example.com/       2005-01-01       monthly       0.8

نقشه وب سایت در سایت هایی که رتبه خوبی دارند مانند نقشه گنج عمل میکند و  هوش مصنوعی گوگل به وب سایت شما رتبه مناسب را اختصاص میدهد . برای اینکه یک تنظیم خوب و استاندارد داشته باشید ابتدا استاندارد را رعایت کند برای به دست آوردن استاندارد میتوان به طور کلی به صفحه اول priority  هر روز را اختصاص دهید و سایر صفحات را هفتگی در نظر بگیرد . 
اما sitemap  همه اصل موفقیت رتبه وب سایت شما نیست و باید اصول سئو داخلی و خارجی را به خوبی رعایت کند. و مخصوصا در شبکه های اجتماعی فعالیت حرفه ای داشته باشید برای اینکه خیلی سریع در شبکه های اجتماعی صفحات را منتشر کنید از buffer  استفاده کنید.

 

جهت شناسایی سریع sitemap آن را در robots.txt وارد کنید

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml
User-agent:*
Disallow:

 

اولین دیدگاه را شما ثبت کنید