اصول تولید محتوا در دامنه جدید

اگر شما تجربه مدیریت وب سایت را در گذشته دارید و با سعی و خطا در تولید محتوا اصولی از نظر seo  دچار مشکلاتی شده اید بهترین راهکار برای داشتن یک وب سایت قوی از نظر تولید محتوا دقت در ایجاد صفحات با محتوای غیر مساوی است ، این کار از اساسی ترین کارها در تولید یک مقاله یا خبر است . اگر خدمتی که در سایت ارائه میکنید حال یا با هدف جذب مخاطب جدید یا معرفی محصول خود حتی المقدور از ایجاد صفحات تکراری به محتوای یکسان اجتناب کنید. چون درآینده برای حل مشکلات سئو سایت خود مجبورید آنها را حذف یا ادغام کنید.

چند راهکار ساده 


دسته بندی مطالب ساده و کم
دسته بندی مطالب را تا می  توانید ساده در نظر بگیرد ، اگر تنوع مطالب شما زیاد است میتوانید بخشی را به عنوان مقالات یا اخبار درنظر بگیرید و سپس مطالب را با tag  ها به هم مرتبط کنید.


Tag  زیادیش خوب نیست
Tag  ها ماهیتی مانند دسته بندی است اما با رویکردی هوشمندانه ، اگر شما به عنوان تولید کننده محتوا این هوشمندی را در نظر نگیرید زیاده روی و اشتباه باعث خراب شدن کار میشود

اولین دیدگاه را شما ثبت کنید