طراحی سایت بازاریابی شبکه  بیمه

یکی از روش های فروش و بازاریابی در بیمه روش شبکه ای است ، این روش زیرساخت های کمتری نسبت به فروشگاه های که کالا میفروشند دارد اما از نظر اساس همان معماری دیتابیسی چند سطحی را می طلبند ، البته با پلن های ساده تر.

شرکت وبینه با داشتن سابقه موفق در حوزه بازاریابی شبکه ای که تحت مجوز وزارت صنعت و تجارت فعالیت میکند توانسته است به تعدادی از این شرکت ها خدمات نرم افزاری ارائه کند.

فروش بیمه به روش شبکه ای با توجه به اینکه بخشی از سود بیمه سهم بازاریابی است میتوانید با روش های بازاریابی شبکه ای آن را افزایش دهید.


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود