نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان به سبک تحت وب محصولی جدید با ایده ای نو برای افزایش نرخ فروش و رضایت مندی بیشتر مشتریان است . این نرم افزار راهکارها را به صورتی بسیار ساده و کارامد فراهم میکند تا شرکت شما بتواند بیشترین تاثیر تبلیغات و فرصت های جذب شده را به مشتری های بالفعل تبدیل کند.

یکی از مهم ترین بخش های هر نرم افزار باشگاه مشتریان یا CRM  ایجاد حلقه هایی از ارتباط با مشتریان به صورت پیوسته با روش های ارتباطی گوناگون است مانند راهبری اپراتور برای تماس با فرصت های از دست رفته یا فرصت هایی که احتمال پیروزی آتها بیشتر است . یا اینکه به صورت خودکار ارتباطی حداقل 1 طرفه از طریق سیستم های ایمیلی یا پیامکی یا ارتباطات شبکه های اجتماعی به صورت هوشمند ایجاد کند.

اولین دیدگاه را شما ثبت کنید