نرم افزار CRM به همراه دستگاه کالر ای دی

تماس های تلفنی که بعد از تبلیغات و فروش دارید ارزشمند است و می توانید تحلیل دقیقی از رضایت و عملکرد شرکت خود بدست آورید . ویژگی اصلی که نرم افزار CRM  تولید شده شرکت وبینه دارد این است که همه اطلاعات و گزارشات در یک سامانه تحت وب در دسترس است ، این سامانه توسط تیم فنی کارآمد تولید و پشتیبانی میشود و بدون اینکه شما متوجه تغییرات شوید پنل کاربری و گزارشات و یا پوسته سیستم از طرف ما به روزرسانی میشود و بخش های جدید به آن اضافه خواهد شد. 

با استفاده از دستگاه کالرای دی CALLER ID  خطوط تلفن را در لحظه نظارت کنید ، شماره های که ثبت میشود ، تاریخ تماس ها ، ثبت یاداشت در هر تماس و ... را در یک سامانه تحت وب تجربه کنید.

دستگاه فوق یکی از نمونه های کنترل مکالمات است که به همراه نرم افزار ارتباط با مشتریان تحت وب ارائه میشود.

 

ویژگی ها :

  1. کنترل تماس های ورودی
  2. مدت زمان مکالمات
  3. تعداد تماس های در حال مکالمه
  4. وضعیت هر تماس
  5. تعداد تماس های هر مشتری روی سامانه
  6. آخرین تماس هر مشتری
  7. و....

این سیستم میتواند در کنار نرم افزارهای یکپارچه شرکت سپهر گسترفرتاک پارس استفاده شود به طور مثال میتواند به همراه فروشگاه اینترنتی شما استفاده شود . مشتری های شما به منظور پیگیری خرید خود با شماره دفتر شما تماس میگیرند و شما سابقه کل مشتری را میتوانید ببنید !  یعنی چقدر خرید داشته است ، این مشتری از نظر تجاری چقدر اهمیت دارد و اپراتور های شما به صورت آگاهانه با انواع مشتری ها برخورد میکنند.

 

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود